Automatic Translator

Rechtsbijstand

Slachtofferhulp

Rechten

Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jurist

 

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de academische studie Rechtsgeleerdheid heeft afgerond of daar nog mee bezig is, of die een juristenberoep uitoefent. Er is een aantal typische "juristenberoepen" zoals: