Automatic Translator

Hoofdmenu

Kranten

Nieuws

Overige Media

Een krant (vroeger courant) is een regelmatig verschijnende gedrukte uitgave, waarin nieuws wordt opgenomen.

Een moderne krant heeft drie basisfuncties. Ten eerste moet de krant haar lezers objectieve informatie bieden over datgene wat gebeurt in de wereld. Daarbij gaat het over actuele gebeurtenissen of informatie die verbonden is met deze actualiteit. Ten tweede plaatst een moderne krant deze gebeurtenissen en ontwikkelingen in een context. De krant geeft duiding en levert commentaar. Tot slot kunnen bedrijven, instellingen en personen adverteren in de krant. Vanzelfsprekend zijn deze functies niet in alle kranten gelijkmatig aanwezig en zijn de verhoudingen in de loop der tijd geƫvolueerd. Daarnaast heeft elke krant ook nog een aantal nevenfuncties, zoals de lezers ontspanning bieden.